Min praktik bygger på tecknande och en parallell rörelse av text. Mitt förhållningssätt till tecknandet är pragmatiskt och idealistiskt på samma gång. Jag tänker på min konstnärliga metod som situationer i förhållande till tecknandet. Språket finns med som en tecknad inre monolog vilken omväxlande låter detaljer och existentiella frågor färdas i tanken. Jag arbetar ofta rumsligt och med stora format, där tecknandet balansera mellan att vara eller att upphöra.