Solo show at Ebelingmuseet 14th Nov 2016 – 8th Jan 2017.

”Ett tillstånd som jag uppfattar som snitt i rummet. Tecknandet utspelar sig. Hon säger Jag fanns (alltid) på plats vissa dagar i ett system. Den mänskliga skuggan och hur systemets skuggor rörde sig i rummet, inverkade på rummet. På ett bestämt avstånd hördes skuggorna. Genom spår av spår framträder tecknandet. Betydelsen härrör inte, åtminstone i första hand, från det enskilda eller deras specifika kombinationer. Tecknandet är det stoft som inte existerar i manifesterad form, utan enbart via undanglidningar. Ibland placeras det tecknade bakom och framför, mellan golv och tak. Täckt av en kropp på golvet finns tiden under och ovan taket är tiden över. Jag går upp och ner på den stegen. Svettigt håller jag hårt i varje tillstånd. Denna ganska stora fysiska ansträngning kan observeras likt en transparent hinna. Temporära system flimrar förbi. Skuggor skymmer eller förstärker varandra. Varför? frågade en av personerna i gruppen. Jag hade kunnat svara att Jag tecknar för att inte se (berättelsen). Jag vill inte se den omgivande miljön avteckna sig. Och jag låtsades svara Vad kommer ytan att vilja, hur känns den, vad finns om jag inte har någonting. Vad vore här utan. Ett snitt ersätter någonting, fast, ingenting hörde ihop.”