zsuzsanna larsson gilice

Artist MFA

Meny Stäng

Kategori: Okategoriserade

Himlen text text text

ODD-EYE two-person show with Kristina Schmid, Teatergalleriet Kalmar, 2017

Public work_WIP_Lindeskolan, commissioned by Stockholm konst

”Ord med brända kanter” textcollage, 2017

Tecknandet är ett stoft/Koder och djur

Sound- and drawing installation in Rotundan, Kalmar. April 6th until June 5th 2018. Sund by Anna Gustavsson. Drawing Gilice.

The Workspace

Ebelingmuseet, solo show

Solo show at Ebelingmuseet 14th Nov 2016 – 8th Jan 2017.

”Ett tillstånd som jag uppfattar som snitt i rummet. Tecknandet utspelar sig. Hon säger Jag fanns (alltid) på plats vissa dagar i ett system. Den mänskliga skuggan och hur systemets skuggor rörde sig i rummet, inverkade på rummet. På ett bestämt avstånd hördes skuggorna. Genom spår av spår framträder tecknandet. Betydelsen härrör inte, åtminstone i första hand, från det enskilda eller deras specifika kombinationer. Tecknandet är det stoft som inte existerar i manifesterad form, utan enbart via undanglidningar. Ibland placeras det tecknade bakom och framför, mellan golv och tak. Täckt av en kropp på golvet finns tiden under och ovan taket är tiden över. Jag går upp och ner på den stegen. Svettigt håller jag hårt i varje tillstånd. Denna ganska stora fysiska ansträngning kan observeras likt en transparent hinna. Temporära system flimrar förbi. Skuggor skymmer eller förstärker varandra. Varför? frågade en av personerna i gruppen. Jag hade kunnat svara att Jag tecknar för att inte se (berättelsen). Jag vill inte se den omgivande miljön avteckna sig. Och jag låtsades svara Vad kommer ytan att vilja, hur känns den, vad finns om jag inte har någonting. Vad vore här utan. Ett snitt ersätter någonting, fast, ingenting hörde ihop.”

 

 

 

 

 

Artist statement

Min praktik bygger på tecknande och en parallell rörelse av text. Mitt förhållningssätt till tecknandet är pragmatiskt och idealistiskt på samma gång. Jag tänker på min konstnärliga metod som situationer i förhållande till tecknandet. Språket finns med som en tecknad inre monolog vilken omväxlande låter detaljer och existentiella frågor färdas i tanken. Jag arbetar ofta rumsligt och med stora format, där tecknandet balansera mellan att vara eller att upphöra.

© 2019 zsuzsanna larsson gilice. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.