Tudelat gestaltningsuppdrag på Lindeskolan i Enskede för Stockholm konst. Första delen monterad i dec 2016. En bronsskultur bestående av patinerade bokstäver på ett betongfundament och fäst på väggen i kombinerad matsal/aula.

Ibland tänker jag att text är som gester i en slags rumslighet. Jag ser bokstävernas linjer som komplexa system och att det inte finns några fasta tillstånd. Brons är ett klassiskt material som förmår att återge handens närvaro i hur jag ger form åt bokstäverna. Man kan ana fingeravtrycken i bronsavgjutningarna. Brons är hållbart, känns genuint och vackert i kombination med skolbyggnadens höga kvalitet i detaljutformning och existerande byggnadsmaterial.

Att patinera brons ger en keramisk känsla likt glasyr och man får en varierad struktur. Kulörerna ter sig organiska och inte alltför kraftiga, vilket skapar mjuka övergångar till teckningens blyerts och inslag gjorda med tuschpennor.

Bronsskulpturen blir en linje där bokstavsformer trängs och både vill och inte vill bli ord och inte riktigt får plats. Bronsarbetet har gjorts på Herman Bergmans konstgjuteri i Stockholm.

PÅ skolan finns en existerande keramisk relief från 1965 av Olle Ängkvist.

Del två av gestaltningen är en teckning 150 x 480 cm överförd till C-print i skala 1:1. Monterades på Lindeskolan i juni 2017.

http://www.stockholmkonst.se/aktuellt/bokstavlig-trangsel-pa-lindeskolan/