För Konstväxlingar SL på Station Gärdet två perronger maj 2014-juni 2015