En skarp skugga som inte längre finns (A Sharp Shadow that No Longer Exists), 2017

Graphite and silver pencil on gouache, approx. 40 x 65 cm
Teatergalleriet Kalmar
In the collection of Kalmar Town

Jag arbetar mestadels med blyerts och teckningar i stort format. Jag tyckte det var fint att prova att teckna med silverstift, och se hur det silvergrå skiljer sig jämfört med blyerts. Ibland försöker jag arbeta i mindre format, som i denna teckning. Man anar en gestalt som gör något, kanske tecknar eller skrapar bort bildytan eller minnen. Mina teckningar är ofta nästan helt gråa, så att betraktaren bara anar konturerna av något i det grå. Det är som att bilden ska släcka sig själv, men ändå finnas där för den som vill. Jag tycker om att gouacheytan har spruckit, och att teckningen blir lite skulptural genom den här materialförskjutningen. Blyerts är ett beständigt material, som också är oerhört lätt att sudda ut, precis som skuggor är högst temporära.

© Zsuzsanna Larsson Gilice, 2021.