Skärvor (Fragments), 2018-2020

Sculptural drawing, 220 x 480 cm
Galleri PS, Gothenburg

The artwork consists of a sculptural drawing, with a materiality which is broken and fragile. The cavities and broken areas appear due to exposure of the paper for different physical methods. The surface is a sculptural drawing which is broken and fragile. I wanted to comment on the concept of drawing. The work will slowly fall apart.

Ytan är en teckning vars materialitet är trasig och skör. Håligheter och det trasiga beror på att jag har sandpapprat och skavt sönder papperets yta i olika steg. Det är alltså ett tecknande som behöver min kropp som utför.

© Zsuzsanna Larsson Gilice, 2021.