Skikt (Layers), 2015-2017

Drawing installation
Seven layers of paper approx. 200 x 250 cm
the Borås Museum of Modern Art

Pencil 0,9 mm on gesso primed paper, drawing versus dust. The surfaces block each other if viewed frontally. Looking from the side, the installation is perceived as gray, thin sections in the room, almost as a non-drawing. I showed this work in Kalmar in 2018 together with a sound piece by Anna Gustavsson. Her composition originates from the sound in my studio while drawing. 

Tecknandet är ett stoft, tecknade ytor, blyerts med 0,9 mm stift på gessogrunderat papper. Olika format och även en cirkel. En bildyta stänger ner en annan bildyta. Ser man från sidan uppfattas de tecknande ytorna som gråa snitt i rummet. Installationen förändras beroende på rummet där verket är. Skuggor mellan ytorna blir mörka skikt som finns under en bestämd tidsperiod. Ser man ett papper från sidan är det utan mening, bara ett streck i luften. Dessutom tappar de blyerts och är på väg att försvinna.

Link:  https://soundcloud.com/annagustavsson/koder-och-djur

Fotograf: Karolina Pahlén
© Zsuzsanna Larsson Gilice, 2021.