Spill (Waste), 2021

Gesso and graphite on paper, collage 210 x 220 cm
Galler Hammarén, Gothenburg

Diptych, whose parts originate from each other. The collage consists of pieces that surround words that I cut out, which are thus part of another collage. The work becomes a play with hierarchies in terms of importance. I have glued together the leftovers and the negative space, to a new whole. Fragmentary, yet with a higher intensity.

Gesso och grafit på papper, 210 x 220 cm, collage, 2021

Systerverken God Damn You och Spill (2021) har sitt ursprung i varandra. Spill består av de ytor som omger orden jag klippt ut för God Damn You. Här syns spillet, det som blivit över, men blir samtidigt en lek med hierarkier och vad som väger tyngst vad gäller betydelse. Jag har mödosamt fäst ihop delarna, fragmentariskt och med en högre intensitet. Det är viktigt att delarna ingår i sitt eget system.

Photo: Maja Kristin Nylander.
© Zsuzsanna Larsson Gilice, 2022.