Spill (Waste), 2018

Ink and graphite on paper, collage 120 x 110 cm
Galleri PS, Gothenburg

Diptych, whose parts originate from each other. The collage consists of pieces that surround words that I cut out, which are thus part of another collage. The work becomes a play with hierarchies in terms of importance. I have glued together the leftovers and the negative space, to a new whole. Fragmentary, yet with a higher intensity. In the collection of the Public Art Agency Sweden.

Tusch och grafit på papper, 120 x 110 cm, collage, 2018
Systerverken Mörk botten och Spill har sitt ursprung i varandra. Spill består av de ytor som omger orden jag klippt ut för Mörk botten. Här syns spillet, det som blivit över, men blir samtidigt en lek med hierarkier och vad som väger tyngst vad gäller betydelse. Jag har mödosamt fäst ihop delarna, fragmentariskt och med en högre intensitet. Det är viktigt att delarna ingår i sitt eget system. Inköpt av Statens konstråd.

© Zsuzsanna Larsson Gilice, 2021.